Historie městské hromadné dopravy v Praze

Velmi stručná osnova přednášky pro pánský klub Rozhled. Michal Šesták, květen 2009